teisipäev, 10. oktoober 2017

Tarkus: oma kõrgema mina väljendamine


Sanaya Romani raamatust "Ärkvelolekust tulenev vägi" 


Kui saad teadlikuks end ümbritsevast energiast, hakkab sisemine tarkus sind selle mõistmisel abistama. Sa hakkad aru saama, et kõik sinuga toimuv juhtub ainult selleks, et aidata sul veelgi kõrgemale tasandile tõusta. Niipea kui nõustud uskuma, et kõik asjad on loodud sinu kõrgemat hüve silmas pidades, hakkabki see nii olema. Positiivne lähenemine loob su ümber toetava ja hoolitseva keskkonna, mis laseb energial su elus voolata, selle asemel et sinu vastu töötada. 

Tarkus on võime teadvustada seda, mis su ümber toimub, näha kõrgemat tõde ja väljendada ennast kaastundlikult. Tarkus muudab universumi sinu ümber sõbralikuks paigaks. Usk sellesse, et kõik sünnib sinu enda hüvanguks, võtab negatiivselt energialt võimu. 

Sa tunned end hästi, kui toimid oma sisemisest tarkusest lähtudes. Sa tead, et peatusid hetkeks, võttes endale aega, et järele mõelda, ning pöördusid siis juhiste saamiseks eneses olevate kõrgemate tasandite poole. Sel viisil loodu kannab endas kõrgemat vibratsiooni. Sa oled oma tarkusele korduvalt tuginenud. Kasuta mälestusi selleks, et täita oma teadvus nägemusega endast kui targast inimesest, selle asemel et meenutada neid kordi, mil sa nii targalt ei käitunud. 

Energiast teadlikumaks saades hakkad sa vähemal või rohkemal määral tajuma teiste inimeste mõtteid ja tundeid. Energiale avanedes hakkad saama universumilt rohkem informatsiooni ja abi. Tarkus aitab sul seda infot töödelda ja sõnumeid tõlgendada. 

Sinu maailmavaade on sulle omane maailma kogemise viis. Selle asemel et mõelda: "Kõik on minu vastu" või "Küll on kahju, et nii juhtus", vaata sündmusi kõrgemast perspektiivist ja saa aru, et kõike, mis sinuga juhtub, võib vaadelda positiivsena. Just selles väljendub su hinge tarkus, kuna hing püüab alati aidata sul näha oma elu kõrgemast vaatepunktist.

Armastuse valimine hinnangute andmise asemel neutraliseerib negatiivse energia.

Tarkus tuleb südamest. Tark süda embab kõiki inimesi kaastundega, sõltumata sellest, millisele astmele nad oma hinge arengus on jõudnud. Ta läheneb inimestele armastuse ja ühtsuse tundega ning mitte kriitilise meelega. Tark inimene teab, et kui ta tunneb end vähem arenenud hingedest eraldiseisvana, siis eraldab ta ennast ka neist, kes on rohkem arenenud, ja aeglustab niimoodi enda ülespoole suunduvat teekonda. Armastusega vaadates on aga igasugune energia ilus. 

Tarkus on võime teada, mis on sinu elus oluline ja mis mitte, mis on segavad asjaolud ja mis on sinu hinge kutsumus. See on võime sorteerida vastuvõetavat teavet ning valida selle hulgast ainult need asjad, mis aitavad kaasa sinu heaolule. Sinu elus võib olla asju, mida sa tahad korda saata, aga sul pole kunagi nende jaoks aega: sind segavad kodused tööd, telefonikõned, teiste inimeste nõudmised. Tarkus on võime teada, millised tegevused teenivad sinu kõrgemat eesmärki ja millised tõmbavad sind rajalt kõrvale. Sa võid mõelda oma elu täitvad inimesed, mõtted ja sündmused positiivseteks, jõuduandvateks ja toetavateks. Sa võid luua isikliku keskkonna, mis teeb sulle head ega kahjusta sind. 

Tarkus on oma mõistuse ja selle toimimisreeglite tundmine. Sinu mõistus on imeline õppevahend. Kuna mõistus tahab sind pidevalt õppima motiveerida, ei saa tal sellest kunagi küllalt. Ükskõik, mida sa ka ei tee, sinu mõistus tahab alati liikuda järgmise asja juurde. Ennast oma mõistusega samastades tunned sa end alati täitmatu ja rahuldamatuna. Samastades ennast oma sügavama olemuse – hingega –, jõuad aga sisemise rahulolu ja rahu tunneteni. Sügavam olemus on sinu osa, mis kogeb tundemaailma ja otsustab, milliseid mõtteid mõelda.

Selle asemel et madalaid mõtteid eemale tõrjuda, neutraliseeri need, hakates mõtlema positiivseid mõtteid.

Sa saad seda, mida kujustad. Kasvamisprotsessi juurde kuulub oskus valida, kuidas kujustada kõrgemaid asju. Õpi ennast samastama oma olemuse sügavaima osaga – selle osaga, kes otsustab, millised mõtted su peas ringlevad; selle osaga, kes valib tunnete, reaktsioonide ja igatsuste seast välja olulise. Arenedes kasvab su võime töötada oma mõistusega, et hoida seal kõrgeid ja positiivseid mõtteid. Treenitud mõistusega inimesed suudavad hoiduda masendusest või vihast isegi siis, kui neil on mured: nad teavad, et nende meelde ei jää püsima midagi, mida nad ise pole sinna kutsunud ega välja valinud. 

Kui oled kellegi peale vihane, siis võid kas oma viha väljendada või selle vabastada. Viha väljendamine ja selle saatmine maailma sõnalises vormis; püüd kindlustada, et keegi sind ära ei kasuta, ning inimestele oma pahameele teatavaks tegemine – see kõik tõmbab ligi veelgi rohkem neid energiaid, mida sa vältida tahad. Kui aga oma viha vabastad, siis ei asu see enam sinu sees ning sa ei tõmba seda endale rohkem ligi. Kui vabastad selle, mis sind vihaseks, kurvaks või süüdlaslikuks tegi, siis ei kutsu sa seda rohkem oma ellu. Sa võid teha valiku vabastada oma tunded viha väljendamata, sest määrad isiklikult ja täielikult kõike, mis sinuga toimub. 

Sulle võib näida, et sul pole piisavalt kontrolli asjade üle, mis sinuga aset leiavad, aga sa suudad kontrollida, kuidas sa neile reageerid. Sina valid, kuidas sa tahad reageerida. Võid valida vastused, mis lasevad sul ennast hästi tunda. Vabasta oma pahameel, selle asemel et seda väljendada. Vabasta oma vihkamine, selle asemel et seda väljendada. Siis ei saa ka teise inimese pahameel või vihkamine sinuga haakuda, kuna sinus puudub see koht, mis seda ligi tõmbaks. Anna andeks ja ole suuremeelne, sest just selline vastus vihale laseb sul vihast kõrgemale tõusta.

Tarkus on võime eristada, millistele sõnumitele tähelepanu pöörata ja millised lahti lasta.

Kui inimesed räägivad sinuga vihasel toonil ja ütlevad inetuid või ebaõigeid asju, siis parim, mida sa teha võid, on õppida neile andeks andma. Tark oleks õppida mitte reageerima teistes inimestes esilekerkivale negatiivsusele või hirmule. Hoia oma süda avatuna ja lähtu armastavast, kaastundlikust ja kõrgemast perspektiivist. Paljud inimesed räägivad rasketest aegadest, süüdistavad teisi ja tekitavad oma sõnade ja pahameele kaudu negatiivseid tundeid. Õpi, kuidas vihasest reaktsioonist hoiduda, keskendudes selle asemel teistele asjadele. 

Püüa vältida solvumist, sest see on sama halb kui teise solvamine. Solvudes lood sa enda ümber negatiivset energiat ja sind ümbritsev energia võib samasuguseid võnkeid veelgi rohkem ligi tõmmata. Solvudes sulged sa oma südame ja pöördud ära ühendusest oma hingega. Kui inimesed väljendavad sulle oma viha või hirmu, siis ära solvu, sest need tundmused lähtuvad nende väikesest minast. Õpi keskenduma nende kõrgematele minadele, kuna tood ümbritsevates inimestes esile selle, millele keskendud ja millele tähelepanu pöörad. 

Teiste inimeste kõrgemale minale keskendudes tõmbad sa ligi kõrgemaid mõtteid ka enda kohta. Märka seda, et teised annavad endast parima. Oluline on taibata, millal inimesed ei lähtu sinuga rääkides oma kõrgemast minast. Vasta neile kaastundlikult, nagu vastaksid väikesele lapsele, kes ei oska paremini. Anna neile andeks ja lase nende sõnadel minna. Inimesed ei saa sulle haiget teha. Ainult sina ise valid, kas sa saad haiget – ja see sõltub sellest, kuidas sa reageerid. Selline käitumine annab sulle suurima võimu – sa suudad kontrollida maailma, mida koged. Oma reaktsioone kontrollides võid sa otsustada rõõmu ja rahu kasuks ning sel viisil muuta oma maailma. 

Õpi vältima tühist ja ebaolulist, et sind võetaks kuulda siis, kui räägid olulistest asjadest. Õpi aktsepteerides mööda vaatama asjadest, mis pole olulised, et saaksid tähelepanu pöörata nendele, mis seda on. Treeni oma keskendumisvõimet ja teadlikkust, et ära tunda ilu ja harmooniat – nii näed sa kõiges headust ja tarkust. Ole avatud kõigele, mis on toetav, armastav ja hoolitsev. 

Kes on armastav enese suhtes, on alati armastav ka teiste suhtes.

Õpi vahet tegema oma isiklike soovide ja teiste inimeste ootuste vahel. Võimet teha enda jaoks õigeid valikuid saab omandada niimoodi, et kaasad oma kõrgema mina. Kui avastad endas raskustunde või vastupanu, siis võta aega, et sügavamale vaadata. Kõik, mis on sinu jaoks õige sügavamal tasandil, on õige ka teiste inimeste jaoks. Kas oled sundinud ennast kellegagi kuhugi minema, kuna tundsid end kohustatud olevat, ning avastanud siis, et ka tema ei tahtnud tegelikult sinna minna? Kas oled mõne kohtumise tühistanud ning avastanud, et ka teine inimene oli valmis sulle helistama, et sama teha?  

Luba endal valida, milliseid energiaid kogeda ja endasse võtta ning millistest energiatest vabaneda, lastes neil minna oma teed. Võib-olla on sinu elus praegu palju olukordi, kus teised tahavad sinult midagi, on sinus pettunud või süüdistavad sind oma ootuste mittetäitmises. Tarkus tähendab õppida eristama sinule kuuluvat – sinu mõtteid ja sinu ootusi – sellest, mis lähtub teistest inimestest. 

Kuidas oma isiklikku energiat teiste omast eristada? Tihti ei saa sa sellest enne aru, kui oled teise inimese energia juba endasse võtnud. Kui sa näiteks elad kellegagi koos ja sel inimesel on väga konkreetne seisukoht mõnes moraaliküsimuses, siis võib juhtuda, et hakkad jagama sama seisukohta. Kui lahku lähete, avastad sa, et sinu seisukoht muutub. Sel juhul oled sa mõneks ajaks endasse võtnud teise inimese uskumused. Sageli ei saa sa ka aru, kas mõnel juhul on tegemist sinu sooviga või mitte, enne kui oled seda täita proovinud. Võid avastada, et sulle meeldib tulemus, aga võid ka avastada, et ei meeldi. 

Vahetevahel tood sa kasvamisprotsessi käigus enda ellu teiste inimeste energiaid: sa proovid elada teiste reeglite, põhimõtete ja väärtushinnangute järgi, et teha kindlaks, kas need kuuluvad ka sulle. Võib-olla aga valid välja need inimesed, kes sinuga sarnaselt mõtlevad. Sel juhul seisneb sinu õppetund selles, kuidas lasta olla neil, kes mõtlevad erinevalt. Ei maksa ennast süüdistada, kui lükkad kõrvale teise inimese vaated või uskumused, isegi juhul kui need uskumused näivad olevat väga moraalsed või sobivad sellega, mida inimesed õigeks peavad. Sama kehtib kogu universumis tajutava energia kohta: kui miski sinu puhul ei toimi, siis pole põhjust sellest kinni hoida.

Tarkus on võime teada, millal tegutseda ja millal mitte.

Tarkus ei ole mõistus, kuigi see sisaldab mõistuslikku tegevust. Sinu mõistus korjab kokku kõik faktid ja üritab teadaolevate andmete põhjal otsuseid teha. Tarkus kasvab välja intuitiivse teadmise ja intellektuaalse teadmise ühendamisest. See aitab sul teada saada, millised impulsid lähtuvad sinu madalamast loomusest ja millised sinu kõrgemast minast. 

Mõistus käib sulle sageli välja terve hulga ideesid. Sinu elus võib olla rohkem võimalusi, kui sa teostada suudad. Ära mõista end hukka, kui ei suuda ennast tegutsema sundida olukorras, mis näib kuldse võimalusena. Kuula sügavamat arusaamist, mis sosistab sulle: "Oota." Kui mõistus käsib sul oodata, aga sisehääl palub tegutseda, siis usalda viimast – riski ja asu tegutsema. 

Sa võid küsida: "Kuidas demonstreerib oma tarkust suur meister?" Tema teaks, millal olla karm ja järeleandmatu ning millal armastav ja suuremeelne. Alati ei ole tark inimestele kõike anda, mida nad väidetavalt vajavad. Väikesed lapsed arvavad, et lõputu kogus maiustusi teeb nad õnnelikuks. Täiskasvanu aga teab, et korralik toitumine on lõpptulemusena laste jaoks parem. Vahel on vajalik, et hoiad lihtsalt teistest inimestest kõrgemat pilti ning aitad ka neil endil seda nägema hakata, selle asemel et nende soove täita. Sa võid olla isegi sunnitud neile keelama asju, mida nad enda meelest vajavad. Need, kellel on palju raha, on avastanud, et raha jagamine ei lahenda inimeste probleeme. Tegelikult loob see tihti probleeme juurde. Sul võib olla piisavalt raha, et seda rahapuuduse all kannatavatele sugulastele laenata, kuid sinu tark mina teab, et nood on loonud antud olukorra selleks, et õppida. Sinust võib olla rohkem kasu, kui aitad neil avastada nende kõrgemat eesmärki ja julgustad neid tegelema asjadega, mida nad teha armastavad, selle asemel et neile raha jagada – raha jätkub küll mõneks ajaks, kuid lõppkokkuvõttes pole sellest abi. Tõepoolest, kui raha on otsas, on olukord täpselt samasugune kui alguses. Tarkus on oskus õpetada inimest kala püüdma, mitte talle kala kätte anda. 

Tarkus on teadmine, millal aidata ja millal mitte. Näiteks, kui lapsed õpivad uut oskust, võib sul tekkida kiusatus vahele segada ja näidata, kuidas asja paremini teha. Aga lapsed ei saa õppida, kui nad ise ei proovi – seega pole oluline, kui hästi või halvasti millegi tegemine neil alguses välja kukub. Sa pead oma tarkuses vaikseks kõrvalseisjaks jääma ning laskma neil katse ja eksituse meetodil õppida. Sama kehtib su sõprade ja lähedaste kohta. Tihti juhtub, et kõige armastavam tegu, mida sa inimeste heaks teha saad, on nende kõrval seista ajal, mil nad oma õppetunde läbivad. Sekkudes ja nende päästjaks hakates võid neilt võtta nii õppetunnid kui ka kasvamise, mida konkreetne olukord neile võimaldas. Sel juhul peavad nad selle olukorra enda jaoks uuesti looma. Sa saad neile oma abi pakkuda, saates valgust ja aidates neil mõista, mida nad sellest olukorrast õpivad. Tark tegutsemine ei pruugi alati lihtne olla, sest tihti on olukorras, kus inimesed raskeid ja valusaid koge-musi saavad, lihtsam vahele segada ja inimesi päästma hakata, kui jääda kõrvalseisjaks ja pealtvaatajaks. 

Tähtis on tunda kaastunnet, mitte haletsust.

Haletsus on kahjutunne, mis tekib siis, kui keegi on õnnetu ja kannatab. Kaastunne on aga arusaam, et see, mis toimub, on vajalik antud inimese kasvamiseks, ning seda mõistes püüad aidata ka temal seda näha. Kaastunne annab ebaõnnele või halva sündmusena tajutavale kogemusele kõrgema tähenduse. Saa aru, et kui inimesi haletsed, hakkad sa nendega koos vibreerima ja võtad nende madalama energia endasse. Kui aga lähtud kaastundest, oled kaitstud ka teiste negatiivsuse eest. 

Enesele kindlaksjäämine teiste inimestega suheldes ei pruugi üldse lihtne olla, kuid see võib osutuda suuremaks kingituseks kui soov kogu aeg hea inimene olla. Kindlasti on sul olnud sõpru, kellele sa muudkui annad ja annad, aga nad ei hinda su tegevust. Kui sinupoolsetest abipakkumistest kasu pole, siis on aeg oma energia mujale suunata. Sa riskid sellega, et lühikese aja vältel sind ei sallita, kuid pikemas perspektiivis on sul oma kõrgema tarkuse järgmisest ainult kasu. 

Üks olulisemaid kingitusi, mis sa teistele teha saad, on täpne, korrektne ja kaastundlik tõe edastamine. Selleks et teada, mida öelda ja mida mitte, on vaja suurt tarkust. Kui sa kahtled, kas kellelegi midagi öelda või mitte, siis suundu vaikusesse ja süüvi endasse. Kui tundub, et sellest on inimese kasvamises abi, siis räägi talle. Kui aga tundub, et see oleks nagu hane selga vesi või et inimene osutaks vastupanu, siis hoia see teadmine endale. Kui pead silmas isiklikku omakasu ja tahad panna teist inimest vastavalt oma soovidele midagi tegema, siis on parem vaikida. Isiklik omakasu ei saa olla tõelise abipakkumise alus. Nii vaikimine kui kõnelemine õigel hetkel on aga väe väljendus. 

Peatu hetkeks, enne kui sa midagi ütled, ja mõtle järele: "Kas see, mida ma öelda kavatsen, teenib selle inimese kõrgemat hüvangut?" See on tarkusest lähtuv toimimine. Tark inimene valib oma sõnu väga hoolikalt. Enne rääkima hakkamist küsib ta endalt: "Kuidas see, mida ma ütlen, aitab teistel inimestel kasvada?" Kui edastatav info ei teeni teist inimest mitte mingil moel, siis jätab tark inimene selle ütlemata. Iga kord, kui saadad välja kõrget ja tarkusel põhinevat energiat, tõmbad sa seda ka ligi. 

Saa teadlikuks selle hinge arengutasandist, kellega sa koos oled. Ära oota, et teise klassi õpilane teaks veatult korrutustabelit. Ole ümbritsevate vastu õrn. Igasugune negatiivne energia, mis sinu suunas saadetakse, on seotud ainult teiste inimeste hirmudega ja sellele pole vaja hirmuga vastata. Sinu väljakutseks on kasutada sisemist tarkust, et vaadelda kõiki olukordi kõrgemast perspektiivist. Samuti selleks, et vabastada energia, mida sa kogeda ei taha, ning lähtuda oma armastavast ja kaastundlikust keskmest, pööramata tähelepanu sellele, milline on sind ümbritsevate inimeste võime armastada. 

Ole juht. Julge tark olla! Julge olla see, kes on kõige armastavam, kaastundlikum, avatum ja haavatavam. Ole teistele eeskujuks: ei ole vaja oodata inimestelt, et nemad peaksid end esimesena avama ja tarkust väljendama hakkama. Peagi avastad, kui suur vägi on ühel avatud, targal ja armastaval inimesel teda ümbritseva universumi transformeerimiseks.

MÕTISKLUSHARJUTUS 

1. Istu vaikselt ja lõdvestu. Mõtle järgmisele päevale ja nädalale. Millised sinu plaanidest on tõeliselt olulised ja mis on vaid mõttetu sagimine, mille võiks vabalt ära jätta? 

2. Kas mõni neist asjadest, mida sa plaanid järgmisel päeval või nädalal teha, on kohustus või kellegi teise ja mitte su enda soov?

3. Mõtle inimesele oma elus, kes sinult midagi tahab. Viibi vaikuses ja kaasa oma targem mina. Kas sul on midagi sellele inimesele anda peale selle, mida tema arvab vajavat – s.o midagi, mis tõeliselt tema huve teenib? 

4. Mis võiks olla sinu tänane kõige olulisem tegu? Otsusta, et teed selle ära. 
pühapäev, 8. oktoober 2017

„Seitse taoistlikku meistrit“ – sissejuhatus taoismi salaõpetuste juurde


Eva Wongi "Seitse taoistlikku meistrit" (Valgusesaar 2017) on haarav lugu seitsme reaalselt elanud inimese vaimsest teekonnast ning romaani vormis käsiraamat taoistlikest salaõpetusest. Romaan põimib ühte ajaloo ja legendid ning selle ajatuks põhiteemaks on lahti mõtestada inimeseks olemise sügavaim mõte ja tähendus, mis erinevate inimeste puhul üsna erinevalt avaldub. See raamat sisaldab nii üldinimlikku tarkust kui ka põnevaid lugusid seitsme meistri – ühe naise ja kuue mehe – ning nende õpetaja elust 13. sajandi Hiinas. Vaatamata kõigi tegelaste püüdlusest valgustuda ning saavutada surematus, on see siiski eelkõige jutustus nende inimeste maapealsest teekonnast ja seal ettetulevatest seiklustest ja väljakutsetest, mida nad paratamatult lahendama peavad. See inspireeriv raamat on meie kõigi sisemisest muutumisest ja vaimsest kasvust, mida kogeme, kui oma tõelise olemuse avastamise teekonnale asume.


Katkend raamatust:
Isand Wang kohtub surematutega ja jõuab valgustumiseni

Talv möödus ja kätte jõudis kevad. Aasta kolmanda kuu kolmandal päeval lahkus Wang salaja kodust ning rändas kahekümne miili kaugusel asuva silla juurde, kus ta oli kolm kuud tagasi kahe surematuga hüvasti jätnud. Ta istus silla juurde maha ning ootas kannatlikult, vaadates aeg-ajalt ringi, veendumaks, et ükski rändur ilma tema teadmata mööda ei läheks. Äkitselt kuulis Wang, et keegi hüüab ta nime. Selja taha vaadates nägi ta oma kahte vana kaltsudesse riietatud sõpra. Nood naersid ja hüüdsid: „Isand Wang mitte ainult ei pidanud kokkuleppest kinni, vaid saabus isegi varem!“ Kuld-On-Raske ja Tühi-Meel Ch’ang astusid silla poole. Otsekohe viskus Wang nende ette põlvili ning kummardas palju kordi. „Võimsad surematud, mul on suur au teid jälle näha. Andke mulle andeks, et ma oma rumaluses ja piiratuses teid juba eelmisel kohtumisel ära ei tundnud. On suur õnn teid täna taas kohata ja ma loodan, et te õpetate mind ja juhatate mind Tao juurde.“

Kerjused naersid südamlikult. Wang võis näha neid ümbritsevat valgust. Nende silmad kiirgasid ning nende pilk läbistas kogu tema olemust. Äkitselt muundusid kerjused rabava väljanägemisega meesteks. Ühel neist oli seljas lihtne lühike tuunika ja jalas pikad püksid. Tema juuksed olid seotud kõrvade kohal korralikult kaheks sõlmeks. Habe oli pikk ja voogav. Käes hoidis ta hanesulest lehvikut ning seljal kandis pudelkõrvitsat. See polnud keegi muu kui surematu Chung-li Ch’üan. Teine mees oli riietatud pikka kollasesse taoistirüüsse. Ümber tema pealaele kinnitatud juuste oli seotud pearätt. Tema nägu oli roosikarva ja särav. Ta habe oli väga pikk, kuid samas must. Tema pilk oli läbitungiv ja tema meelerahu suursugune. Tema seljale oli kinnitatud pikk mõõk, millega sai lõigata läbi kõik illusioonid ning kogu maailma tühisus. Ta oli Puhta Yangi Patriarh, surematu Lü Tung-pin. Wang heitis kohe nende jalge ette.

Surematu Lü ütles: „Muistsetel aegadel olid inimesed ausad ja alandlikud. Seepärast aitasid surematud oma õpilastel kõigepealt välja arendada maagilised võimed, enne kui tutvustasid neile sisemise alkeemia tehnikaid. Praegusel ajal pole aga inimestel enam nii tugevat tahtejõudu. Ma kardan, et kui nende kätte usaldada taoistliku maagia juhised, kasutaksid nad neid vaid enda teenimiseks ning unustaksid südame ja keha harimise. Sel juhul oleksid nad lõpuks Taosse jõudmisest veelgi kaugemal kui õpinguid alustades. Seega õpetame me sulle kõigepealt sisemise alkeemia meetodeid. Kui su süda ja keha transformeeruvad, pole ühtki imetegu, mida sa ei suudaks sooritada. Hari oma südant, sest vaid su algupärane süda näeb seda, mis on tõeline. Need on tõelise tõe õpetused. Jäta need hästi meele.“

Seejärel andis surematu Lü Wangile edasi sisemise alkeemia põhitõed ja -meetodid. „Reaalsus on see, mis on tõeline, mitte võlts. Igal inimesel on õige süda. Kui aga õige süda teelt eksib, läheb see vastuollu oma tegeliku olemusega. Igal inimesel on õige kavatsus. Kui õige kavatsus teelt eksib, läheb see vastuollu oma tegeliku olemusega. Igal inimesel on õige tunne. Kui õige tunne teelt eksib, läheb see vastuollu tegeliku olemusega. Kavatsus, mis pärineb õigest südamest, on õige kavatsus. Kavatsus, mis on kalkuleeriv ja omakasupüüdlik, pole tõeline. Tunne, mis pärineb õigest südamest, on õige tunne. Tunne, mis kätkeb enesetähtsustamist, pole tõeline. Mis on õige süda? Õige süda on algupärane olemus. Õiget südant tõmbab headuse poole. Tunne ja kavatsus tulenevad südamest. Kui süda on tõene, on ka tunne ja kavatsus tõesed. Õige südame kultiveerimine on algupärase olemuse kultiveerimine. Algupärane olemus on Taeva loomuliku voolu ilming. Paljud, kes järgivad Tao teed, pole veel vabanenud egoistlikest mõtetest. Kus on ego, seal ei saa õige süda esile kerkida. Vaid vaikuses ja vabana ihadest on võimalik juurutada oma algupärast olemust. Need, kes otsivad Taod, peavad alustuseks hakkama eristama tõelist ja mittetõelist tunnet, tõelist ja mittetõelist kavatsust. Kui õpid neil vahet tegema, siis õpid tundma ka õiget südant. Kavatsust ja tunnet saab tundma õppida, jälgides oma igapäevast käitumist. Kui su teod pole siirad, siis õige tunne eemaldub. Kui su sõnad on võltsid, siis eemaldub õige kavatsus. Kui sa soovid järgida Taod, pead välja juurima kiindumused, mis kallutavad õige kavatsuse ja õige tunde teelt kõrvale. Lase oma tegusid juhtida oma algupärasel olemusel, mitte egol. Ära kõhkle oma püüdlustes headuse poole. Siis kerkivad esile sinu tõeline süda, tõeline tunne ja tõeline kavatsus ning sa pole enam Taost kaugel. Need on tõelise tõe õpetused.“

Seejärel õpetas surematu Lü Wangile „vundamendi ladumise“, „katla ja ahju paigaldamise“, „tulede süütamise“ ja „ravimtaimede kogumise ja nõu pitseerimise“ viise. Wang kummardas sügavalt ja tänas surematuid palju kordi. Siis ütles surematu Lü talle: „Pärast seda, kui oled jõudnud Taosse, pead minema Shan-tungi provintsi ning koguma kokku seitse õpilast, kelle saatuseks on saada sinu poolt Taosse juhatatud. Pea meeles seitset kuldset lootoseõit, mis me sinu hoolde usaldasime.“ Siis muutusid kaks surematut säravaks valgusesambaks ja kadusid. Sügavais mõtteis seisis Wang kaua aega, kuni kuulis selja taga samme. Ta pöördus ning nägi kaht teenrit enda poole jooksmas. „Kui käskijanna avastas, et te olete kogu päeva ära olnud, saatis ta meid teid otsima. Ta kartis, et olete ohtu sattunud. Isand, palun tulge koos meiega koju, et käskijanna ei muretseks.“ Wang suundus teenrite järel koju, korrates mõttes kahe surematu sõnu ja juhiseid.

Koju jõudes läks Wang kohe oma tuppa ja sulges ukse. Kuuldes, et abikaasa on naasnud, suundus tema naine töötuppa ja leidis Wangi vaikselt ja mõttessevajunult istumas. Naine kõnetas teda vaikselt: „Abikaasa, sa olid sihitult ringi uidates terve päeva ära. Kui külainimesed sinu veidrat käitumist märkavad, kaotad sa oma maine ning sind naerdakse välja. Mida ma tegema pean?“ Samal ajal mõtles Wang surematu Lü sisemist alkeemiat puudutavate juhiste peale. Ta oli naise kohaloleku täielikult unustanud, kuni kuulis sõnu: „Mida ma tegema pean?“ Jahmunult jõllitas Wang naist ja pomises: „Mida ma tegema pean? Mida ma tegema pean?“ Nähes Wangi segaduses ja häirituna, lahkus naine vaikselt ruumist.

Üksi jäänud, ütles Wang endale: „Kui mind kogu aeg niimoodi segatakse, kuidas saan ma siis keskenduda ja sisemist alkeemiat praktiseerida? Ma pean midagi välja mõtlema, kuidas end maise maailma sekeldustest eraldada.“ Ta mõtles kaua ning leidis lõpuks lahenduse. Teeseldes, nagu oleks teda tabanud rabandus, hakkas ta käituma nii, nagu oleks kaotanud mälu ja kõnevõime. Ta tõi kuuldavale mõttetusi ja oigas sageli, nagu oleksid tal valud.

Tihti lamas ta lihtsalt tühjusesse vahtides voodis. Wangi seisundit nähes oli tema abikaasa väga murelik ja häiritud. Arst vaatas Wangi läbi ja leidis, et tema pulss on igati normaalne, ning kui välja arvata Wangi veider käitumine, ei avastanud arst ühtki märki haigusest. Lõpuks ütles ta: „Isand Wangi on tabanud kerge rabandus. Ma kirjutan välja mõningad rohud. Ta taastub õige pea.“ Kuid mõne kuu möödudes oli kõigile selge, et Wangi paranemine ei toimu nii kiiresti.

Pärast oma võltshaigusesse jäämist vabastas Wang end täielikult kõigist perekonnaäriga seotud kohustustest. Tema naine võttis enda peale nii äri juhtimise kui ka kõik igapäevaeluga seotud asjatoimetused, seega ei jätkunud tal enam kuigi palju aega abikaasa juures käimiseks. Ka sugulased ja tuttavad hakkasid tasapisi Wangi „haiguse“ ja veidra käitumisega harjuma ning jätsid ta rahule. Enamik neist lihtsalt leppis olukorraga ja tõdes: „Kahju, et oma parimates aastates rikast ja lugupeetud meest tabas selline ravimatu haigus.“

Wang sai nüüd rahus sisemist alkeemiat praktiseerida. Teda külastas vaid tema isiklik teener, kes tõi talle kolm korda päevas süüa. Nii kestis see kaksteist aastat. Selle aja jooksul saavutas Wang sisemise transformatsiooni tasandi, mis lubas tema vaimul tahte abil kehast lahkuda ning sellesse siseneda. Teades, et ta on oma õpingud lõpetanud, võttis Wang endale taoistliku nime Wang Ch’ung-yang. „Ch’ung-yang“ tähendab yang’i olemuse tagasivõitmist.

Ühel päeval mediteerides kuulis ta, kuidas üks selge hääl tema nime hüüab. Hääl ütles: „Wang Ch’ung-yang, tõuse otsemaid Taevastelt Isandatelt juhendite saamiseks taevasse.“ Wangi vaim tõusis taevasse ja nägi T’ai-pa (Valge Tiigri) Täheisandat, kes teda ootas. Wang kummardas sügavalt ja Taevase Isanda kirjutaja luges kirjarullilt: „Wang Ch’ung-yang, sinu pingutused kultiveerida Taod on leidnud Tao Kaitsjate tunnustust. Sinu püüdlused end harida on kandnud vilja ning sa oled saavutanud surematuse. Sulle antakse tiitel „Valgustunud Meister, Kes Avab Tee“. Mine kohe Shantungi provintsi ja leia üles seitse inimest, kellel on määratud saada sinu õpilasteks. Kui oled aidanud neil Taosse jõuda, tõuseb ka sinu koht surematute ilmas.“

Wang Ch’ung-yang tänas Taevaseid Isandaid ning Tao Kaitsjaid. T’ai-pa Isand lisas: „Valgustunu, sa pead kohe kiirustama Shantungi provintsi, et aidata inimestel naasta Tao juurde. Sinu nimi on „See, Kes Avab Tee“. Paljude karma sõltub sinu pingutustest. Me kohtume taas surematute kogunemisel, kui Taevane Keisrinna meid surematuse virsikut maitsma kutsub.“

Järgmisel hommikul leidis Wangile hommikusööki toonud teener töötoa ukse suletuna. Teener koputas mitu korda, kuid keegi ei vastanud. Kartes, et Wang võib olla surnud või teadvusetu, ajas teenija majarahva jalule. Wangi naine ja poeg kiirustasid töötoa ukse taha ja palusid kõva häälega hõikudes, et Wang ukse avaks. Lõpuks lõhkusid teenrid luku ja avasid ukse. Tuba oli tühi. Wang oli kadunud. Teenrid saadeti teda külasse ja küla ümbrusse otsima, kuid teda ei leitud. Wangi naine nuttis ja leinas. Wangi häärberis valitsev segadus meelitas õige pea ligi uudishimulikke naabreid, sõpru ning sugulasi, kes kõik tahtsid teada, mis juhtunud on. Wangi teener selgitas: „Täna hommikul, kui ma oma isandale hommikusööki viima läksin, oli tema toa uks lukus. Kui me sisse saime, oli tuba tühi. Katuses pole mingit auku ning tavaliselt istun ma ukse ees, et olla valmis isanda soove täitma. Meie isand on saladuslikul kombel kadunud.“

Üks vanem mees rahva seast sõnas: „Te ei pea isand Wangi otsima. Ma arvan, et temast on saanud surematu ja ta tõusis taevasse.“ Mõned inimesed väljendasid selle peale uskumatust, kuid vana mees pöördus Wangi teenri poole ja küsis: „Kas oled tähele pannud oma isanda näojumet ning välimust? Haigel inimesel pole roosatavaid põski ja säravaid silmi. Kas ta oli selle kaheteistkümne eraldatuses viibitud aasta jooksul päevagi vananenud?“ Teener võis vaid tunnistada, et vanal mehel on õigus. Tema isand oli käitunud veidralt, kuid mitte mingil juhul ei meenutanud tema jume haige inimese oma. Veelgi enam, aastate jooksul polnud Wang pea üldse vananenud. Võis isegi öelda, et tegelikult oli ta muutunud nooremaks ja tugevamaks. Vana mees ütles: „Nüüd te siis mõistate. Isand Wang teeskles kõik need aastad haigust, et ta saaks rahus praktiseerida ja end surematuks saamiseks ette valmistada. Ärge teda enam otsige. Ta on arvatavasti sellest ilmast lahkunud.“ Rahvahulk läks laiali. Osa neist uskus vanamehe selgitusi, teised kahtlesid. Kuid nad kõik nõustusid, et inimese kadumine lukustatud ukse ja paksude seintega ruumist on mõistatuslik juhtum.

Päeval, mil ta kodunt lahkus, kasutas Wang oma maagilisi võimeid. Ta astus läbi seinte ja rändas maa all, kuni jõudis oma külast kaugele. Seejärel suundus ta ida poole Shantungi provintsi, et leida oma seitse õpilast. Ta läbis tuhandeid miile, kuid oma teekonnal kohtas ta ainult kahte sorti inimesi – neid, kes igatsesid kuulsust, ning neid, kes igatsesid rikkust. Mitte keegi polnud huvitatud sellest, mida tal Tao kohta õpetada oli. Nähes inimeste ükskõikset suhtumist, naasis ta Shensi provintsi. Kui ta Chung-nani mäe nimelist piirkonda läbis, kütkestas teda selle paiga imeilus maastik oma laineliste küngaste, metsaga kaetud nõlvade ning peidetud koskedega. Sinna otsustas ta erakuna elama jääda ja oodata aega, mil inimesed Tao vastuvõtmiseks valmis on. 


pühapäev, 10. september 2017

Küsimused ja vastused kanaldamisseminaridelt

Riina Grethiel


Küsimus: Milleks õppida kanaldamist? Mida see mulle annab?

Vastus: Inimese teekond füüsilises maailmas ei ole midagi kindlaks määratut ega muutumatut. Seega, kui te ei ole rahul oma eluga, saate seda muuta. Kuid teil tuleb õppida pöörduma lahenduste otsimisel sissepoole. Kanaldamine on oskus, mis õpetab peenhäälestuma seestpoolt tulevatele sõnumitele. Mõnikord on vaja, et teeksite oma unistuste teostamiseks või mõnest ebameeldivast situatsioonist väljumiseks radikaalseid muudatusi. Et need muutused kulgeksid sujuvalt, harmooniliselt ja oleksid õigesti ajastatud, võib osutuda vajalikuks kanaldada iga sammu. Teinekord ei ole üksikasjalike juhiste saamine nii oluline, kuid kanalis olemine iseenesest avab teid universumi tervendavatele ja uuendavatele energiatele ning aktiveerib teis peituva loomingulisuse. Seega võite teha endale igapäevaseks harjumuseks istuda Algallika valguse ja armastuse kose all, isegi kui te parajasti midagi küsida ei taha.
Kanaliks olemise puhul on väga oluline ka Maa ühendus. See on altpoolt tulev toetus, ühendus nn alumise allikaga. Ülima tõe järgi on nii ülemine kui alumine allikas üks ja seesama, kuid kehas olles kogete neid kahe polaarsusena, taeva ja maana, ülemise ja alumise poolusena. Inimeste kõige suurem häda seisnebki selles, et sageli on nad ennast Maast ehk alumisest allikast ära lõiganud, ning seetõttu ei tööta ka ühendus ülemise allikaga korralikult. Kahjuks ei usalda paljud veel seda väge, mis tuleb Maast enesest. Kuid just see jõud, Kosmilise Ema toetus, aitab südamel, kurgul, kolmandal silmal ja kroontšakral harmooniliselt avaneda, mis on kanaldamise puhul väga oluline. Kanaldades võite tunda, kuidas kogu teie keha sõna otseses mõttes kümbleb Algallika valguses. Ülalt alla voolav valgus stimuleerib aju ning tasakaalustab ka parema ja vasaku ajupoolkera, intuitiivse ja loogilise mõtlemise, mis suurendab nii teie sisemist rahutunnet kui loomingulist võimekust.
Kanaldades loote ühenduse oma kõrgeima olemuse ja vaimsete teejuhtidega sisetasanditel ning see on üks võimalik väljapääs horisontaaltasandil kogetavast kannatusest ja segadusest. Kui olete kontaktis oma kõrgema minaga, siis hakkate nägema, et väline maailm on justkui kahemõõtmeline loor, mille saate eest ära tõmmata, et näha tõelist reaalsust. Paljud teist mäletavad tõelise reaalsuse kogemust oma lapsepõlvest, seda vahetut hetkes olemise viivu, kus aeg seisab, maailm on erakordselt kaunis, värviküllane ja täiuslik ning kus igas sekundis avaneb otsekui igavik. Ka nüüd on täiesti võimalik puhast reaalsust kogeda, kui loote sügavama kontakti oma kõrgema minaga, oma kehaga ja Maa-Emaga, kui avate oma südamed ja hakkate tuginema südametarkusele, aktiveerides üha rohkem oma paremat ajupoolkera, nii et teie kaks ajupoolkera, vasak ja parem, loogiline mõtlemine ja intuitsioon, võiksid hakata vaimse maailma piltide ja sõnumite vastuvõtmisel omavahel koostööd tegema.

Küsimus: Kas Maa ühendust on kõige parem saavutada looduses?

Vastus: Jaa, kuigi te võite Maa ühenduse saavutada ka pilvelõhkuja tipus, olles täielikult ümbritsetud kunstlikest materjalidest. Maa ühendust on alati võimalik saavutada, sest Maa on teie jaoks alati olemas. Siiski on seda kergem saavutada paljajalu maapinnal istudes, sest siis ärkab kehamälus loomupärane maaühenduse kogemus. Aga kui sellist võimalust ei ole, tuleb lihtsalt teadlikult Maale keskenduda.

Küsimus: Kuidas hoida oma keha tervena ning mitte lasta teistel inimeste energiatel ennast nii palju mõjutada?

Vastus: Kui olete parajasti kanaliks Algallika energiale, siis tervendab see teid ning kaitseb ka teiste inimeste energiate eest, sest viibides puhtas ühenduses, olete väljaspool horisontaaltasandil toimivate energiate mõjusfääri. Horisontaaltasandil on väga palju kannatust ja valu ning sellega kaasnevate negatiivsete emotsioonide ja depressiooniga ei ole vaja kaasa võnkuda. Siiski ei saa te end maailmast täielikult eraldada, sest see ei ole lihtsalt võimalik. Eraldatus on vaid ego unenägu. Tegelikkuses on kõik olendid üksteisega seotud ning mõjutavad üksteist lakkamatult – iga mõtte, sõna ja teoga. Seepärast on väga oluline jälgida, milline on teie panus Maa ühisesse teadvusvälja. Suhtelist eraldatust välisilmast on siiski võimalik luua – perioodideks, mil ennast puhastate ja uuendate. Te saate seda teha, kui taotlete viibimist Algallika valguse kose all ning kui loote teadliku ühenduse Maaga. Maa tõmbab teist välja kõik madalasageduslikud energiaid, mida te horisontaaltasandil endasse võtate. Töö, mida endaga teete, mõjutab ka välist maailma, ehkki muutused ei pruugi ilmneda kohe. Ülim kaitse on sisemine puhtus ja ühenduses olek oma kõrgeima olemusega. See on ka parim kingitus, mida saate omalt poolt maailmale anda. Et seda saavutada, on väga oluline igapäevaselt mediteerida. Aja jooksul omandate võime luua enda ümber püsivalt puhta ja kõrgsagedusliku energeetilise ruumi, oma valguskeha, mis aitab teie kõrgemal olemusel ka väljaspool meditatsiooni kehasse jääda. See võimaldab kõik negatiivsed energiad hetkega valguseks transformeerida, tervendades ka ümbritsevat maailma ja seal elavaid olendeid.

Küsimus: Kuidas oleks praegusel ajal kõige parem kõrgemat vibratsiooni hoida?

Vastus: Praegune aeg on tõesti väga kõikuv. Perioodid, kus üldine sagedus on kõrge, vahelduvad selliste perioodidega, kus sagedus läheb päris alla. Ja kogu maailm kõigub kaasa, sest enamik inimesi on omavahel interneti kaudu seotud. Isegi kui püüate ennast meediavõrgustikest eemal hoida, tunnete seda kõikumist ikkagi.
Aitab enda sisse minek, suundumine oma sisemisse allikasse südame tasandil. Kui saate ühendust jumaliku armastusega enese südames, siis on see tõeline varjupaik, mis aktiveerib spontaanselt ka teie valguskeha.
Et oma energiaid kiiresti kõrgemasse ja puhtamasse vibratsiooni viia, võite kasutada kolme märksõna: rahu, vaikus ja avarus. See on iidne tehnika, mis on väga lihtne, kuid erakordselt tugeva toimega. Kui tunnete, et lained löövad üle pea kokku ning välismaailma kõikumine muudab oma keskmes püsimise keeruliseks, siis lihtsalt mõelge rahu peale. Pöörduge sissepoole ja öelge endale: RAHU. Seejärel tajuge rahutunnet kehas. Tajuge rahulainet pealaest jalatallani ning te avastate, kuidas teie keha ise on rahu hoidja. Sissepoole pöördumine ja oma kehast rahu otsimine, isegi kui emotsioonid on kõike muud kui rahulikud, aitab teil kontakti saada universumi enda rahutundega.
Rahule mõeldes võite keskenduda oma kolmandale silmale ning suunduda siis kolmanda silma tasandilt tahapoole, oma keskmisesse kanalisse ehk keha kesktelje sisse, mis on energiatasandil seest õõnes toru. See on justkui ühe väga erilise sisemise värava avamine, mis võimaldab teil sattuda avarasse ruumi, lõputusse avarusse, mis ongi puhas algolek ise. Olete saabunud oma sisemisse varjupaika, kuhu välise maailma tormid ei ulatu.
Et seda kogemust veelgi sügavdada, öelge nüüd endale: VAIKUS. Seda tehes keskenduge kurgutšakrale ja tajuge samal ajal kõikide helide taga olevat vaikust. Isegi kui olete keset tänavamüra või kui ümberringi on palju lärmi, on tegelikult võimalik kõikide nende häälte ja energiate tagant leida üles vaikus, sest see on kõikide helide ja vibratsioonide allikas. Vaikuses olles hakkate hoomama, et vaikus ise on enesest teadlik ning täidab ja ümbritseb teid ääretu teadvusemerena. Te saate kontakti omaenda kosmilise minaga, kes kerkib esile sellest lõputust avarusest. Te tajute oma suuremat olemust. Te tajute end energia ja teadvuse kujul. Te tajute, et välise maailma kõikumine ja segadus ei mõjuta teid tegelikult. Teie olemus on piiritu kosmiline avarus.
Kolmas märksõna ongi AVARUS. Kui mõtlete avaruse peale, siis leiate end oma südamest. Sealt avaneb sisemine värav lõpmatusse, selge valgusega täidetud ruumi, mis on teie suurem olemus. Siin kogete väga palju soojust, kaastunnet ja armastust kõige olemasoleva vastu. Te olete täiuslikult kaitstud, oma keskmes ning kiirgate välja rahu ja aktsepteerimist kogu välise segaduse suhtes. Endalegi üllatuseks märkate, et kõik see, mis teie ümber toimub – nii energeetilisel kui ka füüsilisel tasandil, – ei mõjuta teid enam. Te olete ühenduses suurema osaga iseendast, kes viibib väljaspool kõikumisi ja segadust.

Küsimus: Kuidas toetada oma lähedasi, ilma et me neilt õppetunde ära võtaksime?

Vastus:  Lähedastega suhtlemisel on kõige tähtsam keskenduda nende kõrgeimale olemusele ning usaldada, et iga inimese kõrgem mina kaitseb, juhib ja suunab teda nii nagu vaja. Ja kui lähedasel ei ole teadlikku ühendust oma kõrgema minaga, siis saate paluda või taotleda, et ta oleks siiski oma kõrgeima olemuse juhtimise ja kaitse all. Kõige parem viis lähedast aidata on olla ise ühenduses omaenda kõrgema minaga, sest siis kiirgate välja puhast vibratsiooni, mis aitab ka lähedasel ühendust saavutada. Teil tuleb lihtsalt usaldada, et kõiki aidatakse ja toetatakse vaimse maailma poolt, ning isegi kui inimesed teevad vigu, siis nende vead ja vigade tagajärjed kutsuvad sageli esile ärkamise. Mõnikord on kannatus vajalik, et inimene saaks üldse ärgata oma kõrgemale olemusele. Seega tuleb lasta teistel oma vigu teha, juhul kui need ei ole kellelegi eluohtlikud või kui te just ei tunne, et teil on vaja siiski sekkuda. Kõik sõltub alati konkreetsest olukorrast.

Küsimus: Kuidas käituda inimestega, kes üritavad sind oma mõjuväljas hoida?

Vastus: Siin on kaks teed. Üks võimalus on nendega mitte suhelda. Kui see ei ole võimalik või kui see ei aita, siis tuleb luua endale energeetiliselt puhas ruum, kuhu nende mõju ei ulatu. Selleks on teie kõrgeima olemuse kohalolek ehk teie valguskeha. Teiste inimeste mõju on enamasti horisontaalne ning tuntav horisontaaltasandile avanevates tšakrates. Kui aga tunnete, et teil üritatakse kroontšakrat kinni panna, aitab kanaliks olemine Algallika valgusele ning ühenduse loomine universaalse teadvusega. Siis häälestute sõnumitele ja mõjule, mis tuleb teie olemuse kõrgematelt tasanditelt, ning teiste inimeste mõjuvõim teie üle nõrgeneb. Kõige tähtsam on olla olukorrast teadlik, siis saate paluda vaimselt maailmalt abi, et taastada oma ühendust Algallikaga ja oma kõrgeima olemusega. Kui seda suudate, ei ole teid enam nii lihtne mõjutada. 

Küsimus: Kuidas suhtuda dogmaatilisse kristlusesse? 

Vastus: Kõik religioonid tulevad ühest Algallikast. See on kindlasti üks väga oluline tõde, millele hinnangute andmisel toetuda. Kui aga taotlete püsiva ühenduse loomist oma kõrgeima olemusega, siis võib dogmaatiline religioon hakata takistama teie vaba arengut. Ennast vastandada teistsugustele teeradadele ei ole vaja, kuid samas tuleb teil olla teadlik sellest, mis on just teie jaoks õige ja edasiviiv. Kui teie jaoks ei ole õige kuuluda mõne religioossesse institutsiooni ridadesse, siis ärge lihtsalt kuuluge, kuid see ei tähenda, et teil tuleks teisi inimesi nende usuliste tõekspidamiste pärast kritiseerida. Paljud kristlased on oma taotlustelt siirad, sest kõik sõltub alati konkreetsete inimeste valikutest ja nende sisemisest puhtusest. Kui inimene rahuldub talle etteantud tõekspidamiste ja väärtushinnangutega ning keskendub eelkõige jumalikule armastusele, mis Kristuse kaudu maailma tulvab, siis ei ole tema häälestuses midagi valesti. Selline oli ka esivanemate seisukoht enne ristisõdijate tulekut. Neil ei olnud otseselt midagi Kristuse ega ristiusu vastu. Pigem on olnud probleem selles, et religioossed institutsioonid on sageli ise sallimatud avarama maailmanägemuse suhtes, sest neil on raskem kontrollida inimesi, kes on otseühenduses oma kõrgeima olemusega ja Algallikaga ega vaja vahendajaid. Seega võite teie küll olla sallivad dogmaatilise religiooni suhtes, aga dogmaatiline religioon ei pruugi olla salliv teie suhtes. Kõik sõltub muidugi konkreetsetest inimestest ja nende teadlikkusest. Inimesed, kes on ühenduses jumaliku armastuse energiaga ning kellel ei ole hirme ega suuri võimuambitsioone, on reeglina sallivamad. Nemad mõistavad, et ühendus Algallikaga on aluseks ja eelduseks kõikidele usunditele, ükskõik milliseid väliseid vorme need ka ei võtaks. Kontrollis ja manipulatsioonides, mis võib kaasneda dogmaatilisusega, ei ole iseenesest midagi religioosset. See on vaid polaarse maailma mäng, millega teil ei ole vaja kaasa minna. Seega leidke endale tee, mis teie jaoks toimib, ning ärge otsige vastandumist. Kui teiste inimeste uskumused ja arusaamad on teie omadest erinevad, siis laske neil lihtsalt olla. Igaüks on oma teekonnal täpselt seal, kus ta parajasti on. Kui aga mõni usuline organisatsioon teid või teie lähedasi juba konkreetsemalt kahjustab või ründab, siis tuleb taotleda kõrgeimat kaitset ja paluda vaimselt maailmalt või oma kõrgemalt minalt juhatust, kuidas kujunenud olukord kõige oskuslikumal viisil ära lahendada. 

Küsimus: Kuidas suhtuda ümberristimisse ja deemonite väljaajamisse? Kas deemonid on üldse olemas?

Vastus: Energiamaailma polaarsetel tasanditel on olemas kinnijäänud olendid, kes on väga suures piinas ja kes võivad tekitada kannatusi ka neile, kellega nad suhestuvad. Nad ei kuulu siia maailma ning kindlasti pole neid mõtet igalt poolt ja igast inimesest otsida. Siiski ei saa öelda, et neid üldse ei oleks või et neid ei võiks kellelgi küljes olla. Kõige parem viis nendega toimetulekuks on kaastunne ja puhas taotlus saata nad valgusesse.
Täiesti omaette teema on aga see, et demoniseeritud on ka väga palju selliseid olendeid, kes on seotud Maa-Emaga – haldjaid, loodusvaime, Suurt Jumalannat ennast. Kõik need olendid on aga sageli hoopis abistavad jõud, kes toetavad inimkonna vaimset kasvu ja edasiminekut, talletades endas kuldajastu loomise põhitõdesid ning juhiseid harmooniliseks ja vägivallatuks eluks kooskõlas loodusega.

Küsimus: Milline on erinevus hinge ja vaimu vahel? On neil üldse mingit erinevust?

Vastus: Jaa. Vaim on teie olemuse kõrgeim aspekt, kes ei ole kunagi Algallikast eraldunud. See on teie puhas valgusolemus. Vaim on ka võimas Mina Olen Kohalolek, Allika Mina. Hing seevastu on unikaalne energiamuster, kes ühtsuse valgusest polaarsesse maailma laskub. Ja kuigi ka teie vaimus on olemas seesama unikaalne energiamuster, siis hinge puhul on see filigraansemalt välja joonistunud. Hinge energia on värviline, vaimu energia aga läbipaistev selge valgus. Hing on vaheaste vaimu ja keha vahel ning koosneb elementidest, mis avalduvad temas puhtal kujul. Algolekust ilmuvad elemendid moodustavadki hingele valguskeha. Seevastu teadvus, mis viibib puhtas elementide ilmumise eelses olekus, on vaim. Elementide ilmumisega kaasnevad ka geomeetrilised energiamustrid, mis hakkavad koos moodustama vormimaailma ning looma suurt tervikmustrit. Ja iga hing on asendamatu osa sellest tervikust.
Kui hing kehasse laskub, siis käivitub ka vaimu inkarneerumise protsess, mille lõppeesmärk on keha valgustumine. Hingel kulub palju aega, et füüsilist keha oskuslikult kasutusele võtta ning selle kaudu Algallika energiat maailmale vahendama hakata. Oma teel kohtab ta tõsiseid takistusi, sest kõrvuti hingega hakkab moodustuma ka ego – negatiivseteks emotsioonideks moondunud elementide energia kogum iga inimeses. Need emotsioonid on hirm, viha, omastav iha ehk ahnus, uhkus ja kadedus. Ego algne funktsioon on kaitsta nii hinge kui ka keha välise maailma ohtude eest. Ent kuna hing on ühtsuseolend, ego aga kogeb end eraldatuna, siis puhkeb ego ja hinge vahel peagi võitlus, kuna nende eesmärgid on erinevad. Alles vaimu ehk võimsa Mina Olen Kohaloleku laskumine aitab hingel ego alistada ning välja tuua selle, mis on hinges unikaalne ja kordumatu – see on kingitus, mis tal maailmale on anda.
Vaimu laskumine toetab hinge ja muudab ta väga võimsaks, samal ajal kui egost saab teener, kes viib ellu hinge inspiratsiooni ja vaimu tahet. Aga kui vaimuühendust ei ole, siis on hing ja ego omavahel tülis. Kord juhib inimest hing, enamasti aga ego. Seda lõhet on nimetatud ka parema ja vasaku ajupoolkera või südame ja mõistuse vaheliseks konfliktiks. Hing on seotud parema ajupoolkera ja südamega ning ego tegutseb vasaku ajupoolkera ja mõistuse kaudu. Ainult vaimu laskumine aitab seda lõhet ületada ning üks võimas praktika asuda nende sisemiste polaarsuste lepitamise teele ongi kanaldamine, sest see loob toimiva silla parema ja vasaku ajupoolkera vahele. Nimelt toimub kanaldades kõrgematelt teadvustasanditelt pärit info vastuvõtmine parema ajupoolkera kaudu ning selle informatsiooni sõnadeks ja lauseteks tõlgendamine vasaku ajupoolkera abil. Seega ei ole kanaldamine võimalik ilma kahe ajupoolkera vahelise koostööta.

Küsimus: Kas me kanaldame alati enda kõrgemat olemust või kedagi teist ka? On sel üldse tähtsust? Ja kas teistele informatsiooni saamine on lihtsam kui endale?

Vastus: Kõik sõltub väga palju taotlusest ehk siis sellest, kuidas ennast häälestada. Kui taotlete, et kanaldate oma kõrgemat mina, siis te kanaldate oma kõrgemat mina, aga kui kanaldate teistele, siis tekib ühine teadvusväli, mille moodustavad kahe või rohkema inimese kõrgemad minad, kes toimivad nüüd teatud mõttes koos. Kõrgemate minade tasanditel leiab aset suhtlemine ja nad võivad ühendada jõud ning vahendada informatsiooni, millele muidu ei oleks juurdepääsu. Kuna kahe või enama kõrgema mina koostöö toimel on vägi suurem, siis võib teistele kanaldamine tõesti lihtsam tunduda. Teine põhjus, miks teistele informatsiooni saamine võib olla lihtsam, seisneb selles, et endale kanaldades võite vahel karta vastust ja see blokeerib ühenduse. Teistele kanaldades te reeglina ei karda saabuvat informatsiooni ja nii on teil lihtsam vastuseid saada.

Küsimus: Aga kas me teisele kanaldades kanaldame enda kõrgemat mina või teise inimese oma?

Vastus: See oleneb sellest, mida te taotlete. Te võite taotleda, et kanaldate teise inimese kõrgemat mina, kuid algajal on turvalisem ja ka otstarbekam kanaldada enda kõrgema mina, sest vastasel juhul võib teil olla raske sissetulevat infot puhtalt vastu võtta, kuna kõrgemate minade energiamustrid on mõneti erinevad.

Küsimus: Kas kanaldamine ja madalamas sageduses millegi nägemine on sama asi? Näiteks kui näha deemoneid ja neid ära saata? Kas see on kanaldamine?

Vastus: See ei ole kanaldamine. See on selgeltnägemine. Kanaldamine põhineb vertikaalsel sirutumisel ülespoole ja ühenduse loomisel kõrgeima teadvusega, Algallikaga. Te võtate vastu informatsiooni vertikaaltasandil ning jääte puutumatuks horisontaaltasandi ebakõladest. Negatiivne energia, mis satub Algallika kohalolekusse, lahustub silmapilkselt. Nn deemonid kaovad olematusesse või transformeeruvad selleks, kes nad olid oma algsel ja puhtal kujul.
Horisontaaltasandi selgeltnägemine seevastu võib psüühika jaoks natuke ohtlik olla, sest polaarse energiamaailma kogemused ei ole alati meeldivad ega ka mitte tervendavad. Kaitsed peavad olema väga tugevad, et horisontaaltasandil toimuvat „vaadata“ ja madalamas sageduses tegutsevaid negatiivseid jõude ära saata. Siiski on see võimalik, kui õpite kogema kõrgema teadvuse toomist horisontaaltasandile ning ühendama kanaldamist selgeltnägemisega.

Küsimus: Aga millise taotluse peaks kanaldamisel ennekõike tegema? Mõned kanaldavad mingeid muid kõrgemaid olendeid. Kas me peaksime alati tegema taotluse, et kanaldame oma kõrgemat mina?

Vastus: Jah, kindlasti oleks soovitav seda teha. Vähemalt alguses. Inimesed kanaldavad küll igasuguseid olendeid, aga paljud kogenud kanaldajad kanaldavad alati läbi oma kõrgema mina filtri, isegi kui kanaldavad esivanemaid, valgustunud täheolendeid, ingleid või ülestõusnud meistreid. Siiski on osa inimesi valguse kujul tuleva informatsiooni tõlkimisel andekamad kui teised. Nende jaoks tuleb see loomulikult ning ühel hetkel hakkavad nad kanaldama ka teisi valgusolendeid ja tooma läbi mitmesugust informatsiooni. Kui see informatsioon on inimkonnale vajalik ja rikastab maailma, siis on see unikaalne kingitus hingelt, kes sellist informatsiooni vahendab. Siiski ei ole õige arvata, et kanaldamine on ilmtingimata mingite muude kõrgemate olevuste sõnumite vastuvõtmine. Seda võib teha, kuid see ei ole otseselt vajalik. Teie arengu seisukohast on vajalik pigem see, et saate ühenduse omaenda kõrgeima olemusega ja omaenda kõrgema teega ning õpite vastu võtma juhiseid, kuidas oma teel püsida ja väljakutseid lahendada. Või siis tuua läbi loomingulist energiat, mida teie kõrgeim olemus tahab maailmaga jagada.
Mõned inimesed kanaldavad muidugi ka surnute hingi ja igasuguseid polaarseid olendeid. Seda ei ole soovitav teha ja see võib isegi ohtlik olla. Kui aga parajasti kanaldate ja mõni lahkunud hing teile läheneb ning tahab rääkida, siis suhelge temaga ainult läbi oma kõrgema mina. Võib-olla on teil tõesti vaja sellele hingele abi anda, et ta saaks edasi valgusmaailmadesse liikuda.

Küsimus: Miks on ohtlik kanaldada surnute hingi ja polaarse tasandi olendeid?

Vastus: Aga sellepärast, et vaimselt avanenud inimese hing ja tema isiklik hingeenergia on väga ligitõmbav igasugustele olenditele, kes tahavad seda lihtsalt toiduks tarvitada. Sellistest tegelastest on mõtet eemale hoida. Samas, kui taotlete ühendust oma kõrgema mina ja Algallikaga, siis olete kaitstud. Kindlasti ei tasu niisama katsetada ja lihtsalt suvaliselt kedagi kanaldada, kes teile horisontaaltasandil läheneb. See võib olla väga ohtlik.

Küsimus: Kuidas vahet teha, kas see on heatahtlik olend, kes püüab ühendust võtta, või mitte?

Vastus: Vaimsetel olenditel on omad seadused, mida nad järgima peavad. Kahtluse korral on kõige õigem esitada olendile väljakutse ning küsida kõige puhtama ja selgema Algallika valguse nimel kolm korda: „Kes sa oled ja mis eesmärgiga mulle lähened?“ Kui on tegu kahtlase tegelasega, läheb ta selle peale ära. Isegi kui ta üritab midagi öelda või kellegi teisena esineda, siis saate te aru, kui midagi on korrast ära. Oma kõrgema mina ja teiste puhaste valgusolendite kanaldamine tekitab alati väga hea enesetunde. Te tunnete end kaitstult ja turvaliselt ning teie pea on selge ja süda avatud. Kui aga tunnete hirmu või survet, siis on alati mõttekas kanaldamine katkestada ja meditatsioonist välja tulla ning järgmisel katsel otse oma kõrgema mina poole pöörduda, sest kõik teie jaoks vajalik informatsioon on teie kõrgemal minal olemas. Kogu tarkus, mida võite vajada – nii enda kui teiste aitamiseks – on teie kõrgema mina käsutuses. Ja lihtsalt niisama huvitava informatsiooni tagaajamisel, millega ei ole midagi peale hakata või milleks inimkond veel valmis ei ole, pole mingit mõtet.

Küsimus: Milline on kõige tähtsam sõnum meile praegu?

Vastus: Te kõik olete väga armastatud. See on kõige tähtsam sõnum teie kõrgematelt minadelt ja vaimsetelt teejuhtidelt, kes toetavad teid igal sammul. Igat üht teist ümbritsevad paljud abistajad, inglid, meistrid, esivanemad ja kõikvõimalikud teised imelised valgusolendid. Te ei ole mitte kunagi üksi. Ärge laske tavamaailma kiirusel, segadusel, kannatustel ja kaosel varjutada teie tõelist olemust. Ja ärge mitte kunagi unustage, milline imeline, särav ja kiirgav valgusolend te tegelikult olete. Teie tõeline olemus on täiuslik ja antud kehastuse eesmärk – mis tahes viisil see teie jaoks ka ei avaneks – on kõrgema mina avaldumine füüsilises reaalsuses, nii et võiksite kehastada oma tõelise olemuse säravaimat valgust ja väljendada seda kõikides oma suhetes ja kõikides oma tegudes. Nii saavad teist valguseallikad, kelle sammudest jääb sellesse maailmasse kiirgav valguserada ka järeltulevastele põlvedele.  

Riina Grethieli uus KANALDAMISSEMINAR toimub 23.09.2017. 


teisipäev, 29. august 2017

Kuidas arendada selgeltnägemisvõimet? Katkend Sanaya Romani raamatust "Vaimne kasv"

Teadvuse kõrgematele tasanditele tõusmine 

Kui saate iseenda kõrgemaks minaks, kogete kõrgemaid teadvusseisundeid. Te saavutate need seisundid loomulikul teel, kuna teie vaatlusoskus, tähelepanu- ja teadvustamisvõime on suurenenud. See tuleneb süvenenud kooskõlast kõrgemate dimensioonidega ja avarduvast võimest eksisteerida lisaks maisele maailmale ka teistes mõõtmetes. Kui kasvate, muutuvad kõrgemad teadvusseisundid teie jaoks üha loomulikumaks ning te liigute sujuvalt ühelt tasandilt teisele. Kõrgemate teadvustasandite kogemine annab teile usu, et kõik on võimalik, ning avab teie ees tee senitundmatu uurimiseks. 

Kui saate iseenda kõrgemaks minaks, võivad teil avalduda ülemeelelised ja telepaatilised võimed, selgeltnägemine ning mälestused eelmistest eludest. Et vaimselt kasvada, pole nende võimete arendamine tingimata vajalik, kuid nende saavutamine võib olla osa protsessist. Võite ülemeelelisi ja telepaatilisi võimeid arendada kas teadlikult või lihtsalt kogeda nende ilmnemist oma kasvuprotsessi käigus. 

Ärkveloleku süvenedes võid endas arendada ka kõrgema teadvuse oskusi. Kõigel, mida teed, on rohkem tasandeid, kui esmapilgul paistab. Su ümber toimub palju enam, kui oled harjunud märkama. Kui muutud tähelepanelikumaks ja teadlikumaks, hakkad tajuma peenenergiaid kõikjal enese ümber. Nad on alati olemas ja nendega töötamine pakub võimalust muuta reaalsust. 

Kui paljudest tasanditest sa korraga teadlik oled? Kas suudad pöörata üheaegselt tähelepanu oma hingamisele, kehahoiakule, mõtetele, emotsioonidele, lihaste liikumisele, helidele ja lõhnadele ning tajuda riiete puudutust nahal? Teadvusta oma võimet tunnetada korraga paljusid peenenergiaid. 

Olles iga päevaga üha enam ärkvel, võite tuua oma kõrgema mina teadvustatud kohaloleku aladele, mis on siiani kuulunud alateadvuse valdkonda. Te võite hakata nägema väga selgeid ja eredaid unenägusid või siis unenägusid, mis pakuvad teavet ja juhatust. Teadlikkuse suurenedes saate aimu ka oma teistest eludest – nii paralleelsetest kui eelmistest kehastustest. Pinnale kerkivad varasemate elude mälestused. Näiteks kohtate mõnda inimest esimest korda ja ta hakkab teile otsekohe meeldima; teil tekib tunne, nagu teaksite teda juba ammusest ajast. Mõnes tundmatus kohas viibides võib teile aga korraga meenuda, et olete seal juba varem olnud.

Kui oled iseenda kõrgem mina, saad teadlikumaks ka oma selgeltnägemisvõimest. Võid avastada, et tead mõningaid asju, ilma et oskaksid öelda, kuidas sa neid tead. Võid ette aimata, mida inimesed öelda kavatsevad, ehkki nad pole veel suudki lahti teinud. Võiksid neile koguni mõttes lauseid ette öelda. Sul on tunne, et midagi on juhtumas, ja see juhtubki. Võid kellegi peale mõelda ja temaga seejärel kokku sattuda või helistab ta sulle kohe pärast seda, kui teda meenutasid. Sulle võib osaks saada tundmatut inimest puudutav infosähvatus ning hiljem veendud, et saadud teave oli õige. Kuigi nimetatud teadvustasand on sulle alati kättesaadav olnud, muutub see selgemalt tajutavaks, kui kasvad ja saavutad kõrgemale minale omase teadlikkuse. See teadlikkus lubab sul järjest enam märgata nii oma mõtteid kui ka kõike seda, mis sinu ümber toimub.

Oma kõrgema mina suurenenud teadlikkuse ja tundlikkuse (selgeltnägemise, telepaatiliste ja ülemeeleliste võimete) arendamine avardab sind ning annab sulle rohkem isiklikku väge. Selgeltnägemise arenedes liigub su teadvus uutele tasanditele, mis võimaldab sul oma väge ka tavareaalsuses kasutada. Võid mõista, kuidas saavutada teadlikult tulemusi, mis varem imedena tundusid. Suureneb sinu võime end ise tervendada ja tasakaalus püsida. Sa tead, kes sa oled, ning seeläbi lood sa enda ümber üha enam positiivset energiat.

See, kuidas oma võimeid kasutad, määrab ära, kas need teenivad su kõrgemat hüvangut või mitte. Kui kasutad võimeid teiste teenimiseks ja väestamiseks ning oma elueesmärgi täitmiseks, soodustavad nad su vaimset kasvu. Võimed ei teeni vaimset kasvu, kui kasutad neid teiste kontrollimiseks, oma ego upitamiseks valskuse abil või kui teed ülemeeleliste võimete valdamisest omaette eesmärgi. Ülemeelelised võimed on vaid vahendid vaimse kasvu toetamiseks, mitte aga eesmärk omaette.

Sinu ülemeelelised võimed (võimed tunda, näha ja kuulda informatsiooni viisil, mis ületab füüsiliste meeltega tajutava) kasvavad ja lubavad sul peenenergiaid üha paremini tunnetada. Paljudel teist juba on selgeltnägemise kogemused, te ainult ei nimeta neid nii. Näiteks võid sa kellegi poole vaadates intuitiivselt teada, et temaga pole kõik korras. Võid puudutada kedagi ja tunda soovi liigutada oma käsi mingil kindlal viisil, ilma et ise arugi saaksid, mida sa teed. Kuid viis, kuidas sa oma käsi liigutad, toob sellele inimesele vabanemise valust ning muudab tema teadvusseisundit. Rääkides võid leida end kätega justkui energiaid liigutamas. Võid olla võimeline tajuma saabuvat külmetust või haigust veel enne füüsiliste sümptomite ilmnemist.

Võib-olla tajud teiste inimeste füüsiliste, emotsionaalsete ja mentaalsete kehade energiaid. Sa võid näiteks aru saada sellest, kui kellegi energiamustrites puudub harmoonia. Mõned näevad oma sisemiste silmade abil teiste energiakehades häireid, tajudes neid tihedamate või tumedate kohtadena. Need tumedad moodustised võivad viidata haiguskolletele või asjaolule, et inimene on võtnud endasse teiste inimeste energiamustreid, mis tema omadega kokku ei sobi.

Arenedes saad ka oma energiasüsteemide kohta rohkem teada. Sa õpid kasutama energiat enese tervendamiseks ning muundama toitu, mida sööd, täites seda valguse ja armastusega. Töötades energiatasandil, võid eneses esile kutsuda otsustavaid muutusi. Hakka arendama oma selgeltnägemisvõimet ning oskust töötada oma energiakehadega, usaldades kujutlusvõimet ning olles mänguline, leidlik ja loov. Näiteks, kui oled külmetanud, kujutle, et vaatled oma aurat – energiat, mis su keha ümbritseb. Tee kindlaks, kas see on tasakaalus. Ära muretse, kui sa tegelikult midagi ei näe; kujutle lihtsalt, et vaatled oma aurat sisemiste silmadega.

Mõned inimesed näevad füüsilise valu või haiguse ajal oma energiavälja ahenenult või keha ligi tõmbununa. Mõned hoomavad värve. Võid alustada tervendamist ettekujutusega, et avardad oma energiavälja, kuni see näeb välja kaunis, korrapärane ja tasakaalustatud. Seejärel muuda oma aura värvid veelgi ilusamaks või lisa uusi värve. Saada ka haigele piirkonnale valgust. Ole nii mänguline kui suudad, kuni tunnetad muutust. Võti kestva muutuse loomiseks on sinu võime märgata kõige pisematki ajutist muutust. Õnnitle end isegi siis, kui muutus enesetundes kestab vaid sekund või paar. Iga muutus on märk, et oled õigel rajal, sest see, mida sa teed, mõjutab su energiaid.

Ühel mehel valutas kurk. Mees oli laulja ning tal seisis ees esinemine. Ta ei tahtnud, et tal hääl ära läheb. Mees hakkas ette kujutama kurku ümbritsevaid valgusest sidemeid. Mõned neist tundusid olevat liiga tihedalt ümber kurgu ning ta tõmbas neid mõttes eemale. Otsekohe tundis ta suuremat valu ja pitsitust ning jättis selle kujutelma katki. Tegelikult ei uskunud ta, et võib energia abil midagi saavutada, seetõttu mõjusid kohesed muutused, isegi kui need toimusid oodatust vastupidises suunas, talle julgustavalt. Ta lisas valgussidemeid, muutis need oma kujutlusvõime abil kõrgsageduslikumaks ja suurendas valgust. Kurk tundus nüüd vähem valus, ehkki esialgu vaid paariks sekundiks. Mees tõusis öösel mitu korda üles ja jätkas haige kurguga tegelemist. Hetked, mil ta tundis oma enesetunnet paranemas, venisid pikemaks. Kui mees järgmisel hommikul ärkas, oli ta kurk terve.

Kui arendad endas kõrgema teadvusega kaasnevaid oskusi, võid saavutada üha avarduva nägemuse universumist. Sinu uskumused ja mõtted selle kohta, mis on võimalik, muutuvad. Sinu võime mõjutada mateeriat ja luua nähtavaid tulemusi, kasvab. Kui märkad, et oled võimeline mõjutama inimesi ja olukordi oma teadvuse abil, võid avastada, et samaaegselt on suurenenud ka sinu vastutustunne. Kõik need oskused – telepaatia, selgeltnägemine ja teised ülemeelelised võimed – toovad su ellu üha enam selgust ning kingivad oskuse aidata ka teistel kõrgema tarkuseni sirutuda. On tähtis, et arendaksid neid võimeid enda jaoks sobivas tempos ja kasutaksid neid vaid kooskõlas suurema tervikuga.

MEDITATSIOON

Selle meditatsiooni eesmärk on aidata arendada võimeid, mis võimaldavad sul tajuda peenenergiaid kõrgematest dimensioonidest ning stimuleerivad su selgeltnägemiskeskust ehk kolmandat silma, samuti vaimset keskust, mida tuntakse kroontšakra nime all.

Sammud:

1. Istu mugavas asendis. Ole teadlik ümbritsevatest helidest, tunneta riiete puudutust nahal, oma hingamise rütmi ja selle täiuslikkust. Hinga mõned korrad sügavalt ja saa täielikult teadlikuks oma kehast, lubades oma teadvusel mööda keha ringi liikuda, luues võimalikult mugava enesetunde. Kui lõdvestus muutub veelgi sügavamaks, vii tähelepanu oma südamelöökidele ja pulsile.

2. Kujutle, et sulad ühte oma kõrgema mina särava valgusega. Olles nüüd iseenda kõrgem mina, keskendu oma emotsionaalkehale. Võid kujutleda, et su emotsionaalkeha on justkui energiakiht füüsilise keha pinnal ja sellest väljaspool. Olles iseenda kõrgem mina, „tõmba” emotsionaalkeha füüsilisest kehast kaugemale, kuni see särab sinu ümber sädeleva, voogava ja puhtana.

3. Nüüd kujusta oma pealael asuvat vaimset keskust lootoslillena. Iga kord, kui oma arengus edasi liigud ja ülespoole sirutud, avaneb järjekordne õieleht, kuni tuhandeõieleheline lootos on täielikult avanenud. Kujutle, mida tunneksid siis, kui kogu õis puhkenud on. Näe lootoseõit, nii nagu see parajasti on. Mitu õielehte on avatud? Kujutle uusi õielehti õrnalt avanemas. Sel ajal, kui need avanevad, näe end ümbritsetuna oma vast ärganud vaimse keha hiilgusest.

4. Nüüd kujutle enese ümber valgusvõrgustikku – oma mentaalkeha. Luba sel sirutuda ülespoole ning muuda see peenekoelisemaks ning veelgi kaunimaks.

5. Olles iseenda kõrgem mina, ümbritse oma käbinääre violetse valgusega. Käbinääre asub otse su silmade taga kolju keskosas. See nääre reguleerib sisemise nägemise arengut, selle abil on võimalik näha nii selle kui teiste dimensioonide peenenergiaid, samuti nii sinu enda kui teiste inimeste aurasid.

6.  Vaata ruumis ringi pilku kindlalt fokuseerimata. Pane tähele iga erinevust sellest, mida tavaliselt märkad, ja iga märki oma suurenenud teadlikkusest asju ümbritseva energia kohta. Kui näed pehmet kuma esemete ümber, püüa märgata veelgi rohkem – kuma suurust, tihedust, mustreid selle sees jne.

Kui tuled meditatsioonist välja, õnnitle ennast, et töötasid oma energiakeskustega ja avasid end võimalusele näha nähtamatuid peenenergiaid enese ümber. See meditatsioon võib kiirendada su selgeltnägemisvõime arengut. Su selgeltnägemisvõime kujuneb välja sulle sobivas tempos ja viisil, mis on sinu jaoks õige. Hinda iga hetke, mil oled rohkem teadlik energiatest, mis jäävad tavaliselt nähtamatuks või märkamatuks. Ole tänulik selle eest, et saad järjest enam teadlikuks kõrgematest dimensioonidest ning hakkad nägema asju läbi oma kõrgema mina silmade. 


neljapäev, 10. august 2017

Vaimne kasv ehk elu kõrgema minana


Järgneb katkend Sanaya Romani imelisest ja äratavast raamatust VAIMNE KASV ehk elu kõrgema minana. See raamat on järg paljusid inimesi väga sügavalt tervendanud ja aidanud raamatutele "Elamine rõõmus" ja "Ärkvelolekust tulenev vägi". Need raamatud, mis sisaldavad palju tarkust ja Allikast tulvavat tervendust, anti Sanaya Romanile tema vaimse teejuhi Orini – ühe ajatu valguse ning armastuse olendi poolt. See tark ning armastav õpetaja elab vaimsetel tasanditel ning on oma õpetustega avanud juba miljonite inimeste jaoks tee meis kõigis peituva kõrgeima potentsiaali juurde. Raamat „Vaimne kasv“ esitab väga targalt ülesehitatud kursuse, mis aitab teil muuta oma elu, avastada isiklik vägi ning ärgata oma tõelisele olemusele. Koos Jane Robertsi ning Edgar Cayce'iga on Sanaya Roman üks meie aja andekamaid kanaldajaid ehk vahendajaid kõrgemate dimensioonide tarkuse juurde.


Maa muutub

Olete sisenenud murrangulisse ja põnevasse aega. Teie galaktikat on läbimas energialaine, mis muudab kõige elava kulgemist. See laine mõjutab energia ja mateeria olemust, viies mateeria kõrgemale võnkesagedusele. Kuigi see protsess pole veel väga kaua kestnud, olete juba tundnud valguse kõrgemate võnkesageduste mõju. Võite võtta vastu teie sisemusest esilekerkivaid pilte, saada ülemeelelisi ja telepaatilisi kogemusi ning tunda sügavat vajadust mõista oma elueesmärki ning seda teostama asuda. Teile võib tunduda, et aega on vähem ja teha üha rohkem, sest saabuv energialaine muudab ka aja olemust.

Mõned meist on valinud olla sel erilisel ajal teile teejuhtideks. Oleme uue energialaine kohta palju teada saanud: mõistame, et see on valgus, mis omab teadvust. Ka oleme avastanud, et koostöös valgusega, sellele häälestunult, on arengu- ja kasvuvõimalused määratud.

Teie muistsed prohvetid kõnelesid uue laine tulekust. Mõte praegusel ajal toimuvatest muudatustest pandi idanema selleks, et teid ette valmistada. Mõned on seda ette näinud kui aega, mil maapealset elu tabavad suured vapustused. Need vapustused ei pruugi aga tegelikkuses kunagi aset leida, pigem sümboliseerivad need sisemisi muutusi, mis toimuvad teie madalamat olemust peegeldavate mõtete, tunnete ja suhtumiste asendumisel kõrgema loomusega.

Sa võid lasta end sellel valguselainel kanda ning kogeda rohkem rõõmu, rahu ja armastust kui iial varem. Alusta teekonda, seades sihiks vaimse kasvu. Loo ühendus oma kõrgema minaga ja ava end saabuvale valgusele. Astu sammhaaval, kasva kooskõlas looduse ja Maaga, nii häälestud energialaine kõrgeimatele vibratsioonidele.

Sa kujundad enesele valguskeha.

Te arenete kiiresti uueks rassiks. Uus, massiline valguse juurdevool põhjustab valguskeha väljaarenemise inimese auras. Oma algstaadiumites kujuneb valguskeha välja südame ümbruses ja pisut südamest ülalpool, rinnakorvi ülaosas. Mõned teist põevad valguskeha kujunemise ajal alumiste hingamisteede haigusi või kogevad südame pekslemist. Uus valguslaine kutsub teid üles oma südant avama ja viima nii oma südamekeskuse kui ka füüsilise südame kõrgemasse sagedusse.

Su valguskeha võimaldab sul saada kiirgavaks valgusallikaks. Nii nagu Maa taasloob pidevalt enese ümber olevat magnetvälja, võid ka sina oma valguskeha ehitades luua ja välja kiirata valgust ning vaimset väge, mis aitab nii sinul kui neil, kes on sinu ümber, kõrgemasse sagedusse tõusta.

Kiirgavamaks saades võid muutuda toidu suhtes järjest tundlikumaks. Võid tunda soovi muuta oma toiduvalikut või parandada füüsilist vormi, sest su keha juhib sind muutuste suunas, mis võimaldavad sul endasse talletada rohkem valgust.

Kui ehitate üles oma valguskeha, säilitate küll oma intellekti, ent see hakkab üha enam ühte sulama intuitsiooniga. Teid võivad köita loomingulised tegevused, mis võimaldavad teil tungida oma olemuse sügavamate kihtideni. Võite tunda tugevnevat sidet ja ühtekuuluvust kõikide eluvormidega. Juba praegu on märgata inimkonna ärkavat teadlikkust, mis väljendub loomade õiguste eest seismises ning üleskutses hoida metsi ja kaitsta puutumatut loodust.

Te valmistute saama telepaatiliseks rassiks ja osa teie ettevalmistusest seisneb teadlikuks saamises paljudest teistest olemasolevatest reaalsustest. Te kogete lakkamatut uue info tulva ja saate teavet paljudest allikatest. Otsustamine, mis nende seast on teie jaoks tõde, aitab kaasa teie eristusvõime arengule. Telepaatiliselt avatuna võib teil tekkida vajadus valida, mida te oma mõtteruumi lubate, sest soovite jääda oma keskmesse ning tunda ära arvamused ja tõekspidamised, mis pole teie sisetundega kooskõlas, et nendest eemalduda.

Te tulite siia, et ehitada üles oma valguskeha ja transformeerida mateeria, viia see kõrgemasse võnkesagedusse. Teie nimetate seda transformatsiooni vaimseks kasvuks. Kasvades saab igaüks iseenese kõrgemaks minaks, valgusolendiks. Te ankurdate oma kõrgema mina peene ja kõrgsagedusliku energia mateeriasse, muutes teadvuse potentsiaali selles dimensioonis.

Paljud teist on ülimalt energiatundlikud.

Teie tundlikkus lubab teil saabuvaid peeneid ja kõrgemaid energiaid tajuda, suunata ja kasutada. Te nõustusite minema esimeste seas ja olema seda maist tasandit läbiva energialaine eesotsas, et leida võimalusi kasvamiseks ja enesetervendamiseks – et seejärel abistada neid, kes end samuti sellest lainest mõjutatuna tunnevad. Olete ehk märganud, et viimaste aastate jooksul on teie areng olnud väga kiire, olete kogenud suuri muutusi ja omandanud mitmeid õppetunde. Valguslaine tugevnedes saab üha enam inimesi sellest teadlikuks ning ka nemad kogevad seda, mida teie praegu läbite. Kui nad ärkavad, avaneb teie ees üha rohkem võimalusi olla õpetajaks, olla teenäitajaks, olla valguse allikaks.

Laine laine järel jõuavad kohale kõrgema teadvuse vood. Iga laine võimaldab järjest suurematel inimhulkadel kõrgematele energiatele avaneda. Laine taandudes järgneb lõimumise ajajärk. Iga järgnev kõrgema võnkesagedusega laine on eelmisest võimsam. Selle tagajärjed on märgatavamad, sest neid laineid kogevate inimeste arv kasvab üha. Muuhulgas võib see valgus võimendada teie soovi pühenduda vaimsele kasvule ja mõista oma kehastumise kõrgemat eesmärki. Need lained võivad aidata teil avastada kõrgemaid dimensioone ja liikuda järgmisele teadvustasandile.

Kui uued lained saabuvad, võivad nad esialgu rahutust tekitada. Nad võivad teie elu segi pöörata, et saaksite teha muutusi, mis võimaldavad teil tõusta järjest kõrgemale. Iga muutuse järel on aga üha kergem olla iseenda kõrgem mina ning sirutuda veelgi ülespoole. Kui arenete kooskõlas oma kõrgema minaga, ei koge te lainete saabudes enam torme, vaid oskate nende väge kasutada, et tõusta üha kõrgemale ning teostada oma eesmärke senisest kiiremini.

Paljud inimesed võivad need muutused algul kõrvale lükata, sest nendega kaasaminek võib tähendada täielikku pööret selles, kuidas nad oma elu seni mõistnud ja elanud on. Mõned võivad tunda, et ei suuda kõrgemaid energiaid taluda, ning püüda nende mõju alkoholi või narkootikumide abil summutada. Mõned püüavad vanast kramplikult kinni hoida ja avastavad, et selline teguviis põhjustab aina suuremat võitlust. Mõned avaldavad vastupanu nii, et kritiseerivad uusi teid või kahtlevad neis. Mõnedel inimestel tuleb kõrgemat tasandit kõigepealt võitluse ja valu kaudu kogeda, alles siis hakkavad nad oma sisemistele sõnumitele tähelepanu pöörama ning asuvad neid järgima. Tegelikult võite te mis tahes hetkel võtta vastu otsuse, et nüüdsest alates kuulate oma sisemisi sõnumeid ning kasvate rõõmu kaudu.

Enese sulgemisel kõrgematele vibratsioonidele ning nendega kaasaminekust keeldumisel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed. Kui üks osa su elust on probleemidesse takerdunud, rõõmutu ega toimi nii, nagu sa tahaksid, siis võib see mõjutada ka su elu kõiki teisi tahke. Varsti ei õnnestu sul enam ignoreerida valdkondi, millega sa tegelda ei taha. Kui sulle ei meeldi su töö, kui maadled suhteprobleemidega või kui su keskkond sind ei toeta, vähendab see elusolekutunnet ka kõikides teistes eluvaldkondades.

Sellel uuel energialainel on tohutu mõju nendele elualadele, kus leidub kõige vähem selgust ja harmooniat. Uus laine lisab su ellu valgust, kuid saad seda säilitada vaid seal, kus juba on selgus ja kooskõla. Võid avastada, et on ülimalt tähtis probleemsed valdkonnad oma elus toimima panna, ning seda tehes koged suurimat edasiminekut.

Kui häälestud uutele valguslainetele, võib see omakorda abistada kogu inimkonda ja Maad sujuva ning rahumeelse ülemineku saavutamisel. Viis, kuidas tervitad muutusi enese elus, taotled kasvu ja lased kerge südamega lahti asjadest, mis sind enam ei teeni, mõjutab kogu inimkonna ja Maa arengut. Siirdumine kõrgemale võnkesagedusele võib toimuda pigem armastuse ja rõõmu kui valu ja vapustuste teel.

Valgus pole veel ühtlaselt üle kogu planeedi jaotunud, kõige tugevamalt ilmutab ta end paikades, mida teie „väepaikadeks” nimetate. Neist väepaikadest kiirguvad lained üha laiemate ja laiemate mõjuringidena väljapoole. Väepaigad asuvad kõikjal üle maailma, igas linnas ja asulas. Te tunnete nad ära selle järgi, et nende vahetus läheduses viibides kasvab teie suutlikkus sirutuda kõrgemale. Me näeme väepaiku moodustamas tohutu suurt arenevat energiavõrgustikku, mis mõjutab mateeriat üha enam.

Kuigi uued energiad üha tugevnevad, on nad siiski veel tavamaailmale nähtamatud. Sulle, kes sa oled oma teadlikkust kanaldamise, meditatsiooni ja teiste eneseteadlikkust suurendavate tehnikate abil vastuvõtlikumaks häälestanud, on need energiad aga järjest rohkem märgatavad.

Selles kõrgema energia laines võid tunda vajadust enese eest rohkem hoolitseda ning järgida hetkest hetkesse oma sisehäält, mis juhib sind rõõmutoovate tegevuste suunas. Kui hoolitsed iseenda eest, siis kasvab ka su soov väljapoole sirutuda ning teisi toetada. Saabuvad ajad pööravad erinevalt minevikust enam tähelepanu ühiskonnale, perekonnale ja sidemetele lähedastega. Sa võid soovida teha teistega koostööd ja luua ühendust sarnaselt mõtlevate inimestega. Ühiselt tegutsedes saab palju ära teha. Ka on inimkond varasemast enam koostööaldis ja rühmatööle orienteeritud.

Olete juba olnud tunnistajaks inimkonna telepaatilisele koostööle, kus inimesed üle kogu maailma on rahumeditatsioonides positiivseid muutusi taotlenud. See miljonite inimeste kollektiivne pingutus on avaldanud tohutut vaimset mõju, äratanud paljusid ning kiirendanud kogu inimkonna vaimset transformatsiooni.

Planeedile saabuv kõrgem võnkesagedus on vaimse arengu teel olijaile suuremaks toetuseks ja abiks kui mis tahes muu minevikus kogetud energia. Tehes muutusi kooskõlas oma sisehäälega, saavutate edu ja teostate oma unistused – muidugi juhul, kui need teenivad teie kõrgemat hüvangut.

Enam pole küsimus soovitu saamises, vaid kindlakstegemises, kas te ikka tahate seda, mida küsite – sest te saate selle. See, mida küsite, saabub aina kiiremini, sest manifesteerimine allub üha enam kõrgematel tasanditel toimivatele seadustele. Kõrgematel tasanditel kogete seda, millest mõtlete, silmapilkselt.


Iial varem pole teie ees olnud nii palju uusi võimalikke teeradu, nii palju võimalusi valida enda jaoks meelepärast reaalsust. Kõige tähtsam aspekt nende uute energiate juures on see, et nad toovad teie ellu rõõmu-, edasimineku- ja elusolekutunde. Nad aitavad teil ärgata nendeks multidimensioonilisteks olenditeks, kes te tegelikult olete, leida oma koht inimkonna kõrgemas arenguplaanis ja avastada roll, mida tulite mängima neil imelistel ja põnevatel transformatsiooniaegadel.